Home

Oproep aan de vrachtwagenfabrikanten

Transportbedrijven willen duurzamer kunnen rijden

De Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA), een koepelorganisatie, verzet zich tegen nieuwe normen die de Europese Commissie wil vastleggen voor de CO2 uitstoot van vrachtwagens. De Europese Commissie stelt dat deze vanaf 2025 15% minder broeikasgassen kunnen uitstoten. Het verzet vanuit de koepel ACEA leidt tot grote bezorgdheid bij veel bedrijven en klanten in de logistieke keten die wel de noodzaak van duurzaamheid onderkennen.

Waar gaat het om? Het noodzakelijk vrachtvervoer over de weg is nu nog verantwoordelijk voor een relevant aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Willen we de internationale afspraken nakomen die we voor alle sectoren in 2015 in Parijs hebben gemaakt dan moet in deze sector veel gebeuren.

In 2050 moet Nederland, in lijn met Parijs, de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60% ten opzichte van 1990 hebben verlaagd. Sinds 1990 is onze economie gegroeid, en daarmee ook de vraag naar transport. Meer logistieke bewegingen, dus meer CO₂-emissies. De vraag naar transport blijft toenemen, de uitdaging navenant.
Hoe doe je dat: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot? Een structurele aanpak van CO2-uitstoot is niet meer uit te stellen.

De opgave is: het goederenvervoer over de weg moet in 2050 6 keer minder broeikasgassen per vervoerd volume uitstoten dan in 1990. En op kortere termijn, in 2030, moet de uitstoot met 30 % zijn verminderd.

Halen we dit doel? Ja, als we gebruik maken van alle mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals het inzetten van LZV’s (langere vrachtwagens), het voorkomen van het rijden van zogenoemde lege kilometers door bundeling van ladingen. Maar essentieel is dat er vrachtwagens worden geproduceerd die een andere brandstof (waterstof, electrisch) en veel minder fossiele energie gebruiken.

Geen kunstgrepen maar doorpakken

Als eerste stap wil de Europese Commissie dat vrachtwagens die vanaf 2025 worden gebouwd 15% minder broeikasgassen uitstoten. Om ‘Parijs’ te halen is dit een eerste bescheiden stap. De ACEA noemt dit “onverteerbaar” en wil niet verder gaan dan 7%. En dan alleen nog door wat kunstgrepen uit te voeren, die leiden tot betere cijfers op papier. Waar kennen we dit ook al weer van? In de praktijk zou het standpunt van deze lobby, volgens deskundigen, zelfs kunnen leiden tot uitstoot van méér CO2.

Belangrijk argument van de ACEA is dat ‘consumenten er nog niet klaar voor zijn’. Nederlandse logistieke bedrijven zijn een belangrijke consument. Voor zover ons bekend zijn de Nederlandse logistieke bedrijven door de ACEA echter niet om een mening gevraagd.

Bij deze dan toch een antwoord op die niet gestelde vraag: mensen achter Nederlandse logistieke bedrijven willen er actief aan kunnen bijdragen dat ook hun kinderen en kleinkinderen zich nog kunnen ontplooien in en genieten van een leefbare wereld. Ze willen dat iedereen in de keten, dus zeker ook fabrikanten van vrachtwagens alles uit de kast halen om de doelen van Parijs te realiseren.

Bezorgd

We zijn verbaasd en bezorgd over het standpunt van de ACEA, dat blijk geeft van geen gevoel voor urgentie. Logistieke bedrijven zijn voor vervanging en verduurzaming van hun wagenpark afhankelijk van vrachtwagenfabrikanten. Technisch gezien is er geen enkele belemmering om de normen van de Europese commissie te halen. We roepen de ACEA op het verzet te staken en we vragen de fabrikanten actief in te zetten op de weg naar duurzaamheid.


Onderteken deze brief ook door een email te sturen naar info @ cleanroadtransport.com en vermeld daarbij uw bedrijfsnaam. U geeft daarmee toestemming om het logo op deze website te plaatsen. Na verificatie zal uw bedrijfsnaam hier verschijnen.

Reeds getekend door:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ondertekenaars:
Van der Wal Transport
Reining
SNEL Shared Logistics
Condor Transportspecialisten
De Rooy Transport-Logistiek
BREYTNER
De Witte Brug
Mondial Movers
Transportservice Schelluinen
NAP Transport
KLG Europe
GVT Group of Logistics
Van Duuren
Trans Logistic Europe Group Sàrl
Kuypers Neer
Vidaktiv Special Transport
W.P. de Koning
Don Trucking
TLN
Corneel Geerts Transportgroup
BIGtruck.nl
TransportenMilieu.nl
Oldenburger Transport
BROLIVEIRA
Totus Logistics
Connekt
TNO
Swinkels Family Brewers
Vos Transport
BigMile
Technical Road Transport Association
Westerman Logistics