september 17, 2018

Autolobby verzet zich tegen klimaatnormen voor vrachtwagens

De strijd om de vrachtwagenuitlaat is ontbrand. Als het aan de Europese Commissie ligt, zouden vrachtwagens die in 2025 van de band rollen, per kilometer 15 procent minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in 2019. De autolobby vindt dat veel te ver gaan en komt met een reeks tegenvoorstellen.

Vrachtwagens zijn in Europa goed voor maar liefst een kwart van alle uitstoot door het wegverkeer. Beeld Remko de Waal

Al in mei kwam de Europese Commissie met zijn voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens stevig aan banden te leggen. Dat is hard nodig, want vrachtwagens zijn in Europa goed voor 6 procent van de totale uitstoot van het broeikasgas CO2, en voor maar liefst een kwart van alle uitstoot door het wegverkeer.

Maar voor de lobby van de auto-industrie zijn de wensen onverteerbaar. Onlangs publiceerde de ACEA (Europese Vereniging van Automobielfabrikanten) zijn tegenvoorstellen, en die gaan, niet erg verrassend, veel minder ver dan de Europese voorstellen. Sterker: volgens milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) komen ACEA’s plannen erop neer dat vrachtwagens in 2025 nog meer CO2 mogen uitstoten dan in het ijkjaar 2019. Stef Cornelis van Transport & Environment: ‘Als de ACEA zijn zin krijgt, zullen vrachtwagenbouwers in 2025 nauwelijks elektrische trucks verkopen, en mag de brandstofefficiency van vrachtwagens in feite achteruit gaan.’

Europa heeft zich echter gebonden aan doelstellingen om de uitstoot van broeikasgas terug te dringen. Zo moet de uitstoot van broeikasgas door de landbouw, door gebouwen (verwarming en verlichting) en door transport in 2030 met 30 procent omlaag. Die doelstellingen zijn vertaald in doelstellingen per land: voor Nederland staat een daling van 36 procent genoteerd (ten opzichte van 2005). ‘Als er geen strenge eisen aan trucks worden gesteld’, zegt Cornelis van milieuclub T&E, ‘wordt het voor Nederland nagenoeg onmogelijk om die doelstellingen te halen.’

Verschillen

De plannen van ACEA (en van de Duitse organisatie Verband der Automobilindustrie, VDA) wijken op drie belangrijke punten af van de plannen van de Europese Commissie. Het meest in het oog lopende verschil is het uiteindelijke doel: geen reductie van 15 procent in 2025, maar van slechts 7 procent. ‘Daarmee bereik je de juiste balans tussen realisme en ambitie’, stelt ACEA.

Die daling van de emissie moet worden berekend over alle trucks die door een fabrikant worden verkocht. Ook de elektrische tellen mee. Die hebben een uitstoot van nul, zo bepaalde de Europese Commissie al. Om de verkoop van ‘elektrisch’ te stimuleren, mogen fabrikanten elke elektrische truck van de Commissie in de statistieken voor twee tellen. Dat vindt ACEA niet genoeg: zo’n truck zou voor 4,5 of zelfs 5,5 moeten meetellen. Het derde verschil is dat de Europese Commissie deze rekentruc slechts beperkt wil toepassen, terwijl de ACEA van een beperking niet wil weten.

Milieuorganisatie T&E gruwt van deze voorstellen. ‘Volgens onze berekeningen betekent dit dat de Europese industrie maar weinig elektrische trucks hoeft te verkopen, en dat de uitstoot van de gewone diesels dan zelfs nog kan stijgen’, zegt Cornelis. Als een truckfabrikant 2,5 procent van zijn productie kan meerekenen als elektrisch, hoeft hij aan zijn diesels helemaal niets meer te doen. Voor DAF zou dat neerkomen op 1.000 van de 40 duizend trucks per jaar.

Discussie

Het is voor het eerst dat Europa regels wil stellen voor de uitstoot van broeikasgas door trucks. De discussie zal nog geruime tijd vergen. Het Europees Parlement moet ermee instemmen, en ook de minister van Milieu en van Verkeer (de Europese Ministerraad). Het is bekend dat in die discussie een land als Duitsland, thuisland van truckfabrikanten Mercedes en MAN, minder strenge regels wil, terwijl Nederland ze juist strenger wil. Zonder strenge regels dreigt Nederland zijn eigen verplichtingen (36 procent minder in 2030) niet te halen.

In de Verenigde Staten, Japan, India en China bestaan al normen voor de uitstoot van vrachtwagens, en die worden ook snel scherper. Daardoor, zegt Cornelis, dreigt Europa achterop te raken. Nu nog gelden Europese trucks als de efficiëntste, maar de Amerikaanse dreigen die positie over te nemen.

De ACEA botst ook met Europa waar het gaat om de uitstootnormen voor personenwagens. Vorige week stelde de ACEA dat de normen die Europa daarvoor in petto heeft, veel te ver gaan. Secretaris-generaal Erik Jonnaert van de ACEA stelde dat de ‘extreem scherpe reductiepercentages’ die werden aanvaard door het Europees Parlement, ‘totaal onrealistisch’ zouden zijn, omdat ze een ‘plotselinge en massale overstap’ naar elektrisch rijden zouden vergen. De infrastructuur voor zo’n ‘seismische schok’ zou niet aanwezig zijn, en consumenten zouden er niet klaar voor zijn.

Bron: https://www.volkskrant.nl/economie/autolobby-verzet-zich-tegen-klimaatnormen-voor-vrachtwagens~b1de39ad/