november 17, 2018

Initiatief van vervoerders tegen ACEA

De ACEA, de club waarin de truckfabrikanten in Europa verenigd zijn, spreekt zich uit tegen de doelstellingen van het Europees Parlement met betrekking tot de CO2 reductie. Volgens een groep vervoerders, verenigd in Clean Road Transport, zijn die doelstellingen heel goed haalbaar. Jochen Thewes, CEO van DB Schenker spreekt namens het vervoerders collectief wat bestaat uit een groot aantal klinkende namen in de transportwereld. Snel Shared Logistics, Van der Wal, Reining, De Rooy, Breytner en Kuypers Neer zijn een aantal ondertekenaars van de open brief. De vervoerders worden gesteund door Transport en Logistiek Nederland.

Hier een deel van de open brief: Waar gaat het om? Het noodzakelijk vrachtvervoer over de weg is nu nog verantwoordelijk voor een relevant aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Willen we de internationale afspraken nakomen die we voor alle sectoren in 2015 in Parijs hebben gemaakt dan moet in deze sector veel gebeuren.

In 2050 moet Nederland, in lijn met Parijs, de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 60% ten opzichte van 1990 hebben verlaagd. Sinds 1990 is onze economie gegroeid, en daarmee ook de vraag naar transport. Meer logistieke bewegingen, dus meer CO₂-emissies. De vraag naar transport blijft toenemen, de uitdaging navenant.
Hoe doe je dat: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder uitstoot? Een structurele aanpak van CO2-uitstoot is niet meer uit te stellen.

De opgave is: het goederenvervoer over de weg moet in 2050 6 keer minder broeikasgassen per vervoerd volume uitstoten dan in 1990. En op kortere termijn, in 2030, moet de uitstoot met 30 % zijn verminderd.

Halen we dit doel? Ja, als we gebruik maken van alle mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals het inzetten van LZV’s (langere vrachtwagens), het voorkomen van het rijden van zogenoemde lege kilometers door bundeling van ladingen. Maar essentieel is dat er vrachtwagens worden geproduceerd die een andere brandstof (waterstof, electrisch) en veel minder fossiele energie gebruiken.

Voor de gehele open brief klikt u hier!

Bron: https://transportenmilieu.nl/nieuws/item/initiatief-van-vervoerders-tegen-acea