november 15, 2018

TLN steunt voorstel strenge Europese CO2-normen vrachtauto’s

TLN steunt het voorstel van het Europees Parlement, dat de uitstoot van vrachtauto’s aanzienlijk moet terugdringen. En hoopt dat de milieuministers van de EU-lidstaten dit voorstel goedkeuren.

​Het Europees Parlement stemde, mede met steun van de Nederlandse Europarlementariers, op 14 november in met een voorstel over de CO2-normen voor vrachtauto’s. Vanaf 2025 moeten vrachtwagens 20 procent minder CO2 uitstoten en vanaf 2030 35 procent, vindt het Parlement.​ Dit is strenger dan een eerder voorstel van de Europese Commissie; die wilde graag een vermindering 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030. Op 20 december spreken de milieuministers van alle EU-lidstaten het voorstel. Als zij instemmen, start het proces om tot een nieuwe wet te komen begin 2019.

TLN steunt strengere normen

TLN wil ook graag dat nieuwe vrachtauto’s minder CO2 uitstoten. Strengere normen schrijven voor dat vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger moeten worden. Dat helpt transportbedrijven hun ambities voor een duurzame transportsector​ waar te maken. TLN ziet graag een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030 en die CO2-normen zijn een belangrijk instrument om dat te bereiken. Natuurlijk stapt de transportsector op termijn geheel over op vrachtauto’s die rijden op elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen. Daarnaast zal de sector nog efficiënter gaan werken, om het aantal kilometers dat vrachtauto’s maken te verlagen waar mogelijk. Maar strengere CO2-normen zijn nodig om de uitstoot sneller terug te dringen.

Open brief vervoerders

Een aantal Nederlandse transportbedrijven schreef onlangs een open brief aan ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten. ACEA verzet zich tegen strengere normen en de vervoerders vragen ACEA in die open brief dat verzet te staken en vragen andere transportbedrijven zich aan te sluiten bij het initiatief. TLN steunt deze oproep.

Bron: https://www.tln.nl/actueel/nieuws/Paginas/TLN-steunt-voorstel-strenge-Europese-CO2normen-vrachtautos.aspx