november 16, 2018

Vervoerders stemmen in met strengere CO2-reductie

Diverse Nederlandse en buitenlandse  vervoerders stemmen in met de keus van het Europees Parlement voor strengere CO2- reductiedoelstellingen in het goederenvervoer. Zij zijn het dus niet eens met de truckfabrikanten, die in ACEA faliekant tegen de doelstellingen van het EP zijn.

“20 procent reductie in emissies van vrachtwagens met een gewicht van minstens 7,5 ton tegen 2025 en 35 procent tegen 2030 is haalbaar”, zegt Jochen Thewes, CEO DB Schenker.

DB Schenker,logistiek dienstverlener en operator van Europa’s grootste landvervoersnetwerk, zet zich in voor strengere CO2-reductiedoelstellingen voor bedrijfsvoertuigen van meer dan 7,5 ton.

“Ik geloof dat er meer kan worden gedaan en er nog meer moet worden gedaan”, zegt Jochen Thewes, CEO van DB Schenker, ter gelegenheid van het ‘Green November’-initiatief van Deutsche Bahn. “Om de aanstaande structurele transformatie in de automobielindustrie en de beschikbaarheid van alternatieve aandrijftechnologieën in het vrachtvervoer aan te moedigen, beschouw ik de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen voor bedrijfsvoertuigen van 20% tegen 2025 en 35% tegen 2030 absoluut als haalbaar.”

Na toetreding tot het wereldwijde klimaatinitiatief EV 100, heeft DB Schenker onlangs besloten om zijn eigen vloot van distributievoertuigen geleidelijk over te schakelen naar elektromobiliteit. Het doel is om alle voertuigen tot 3,5 ton alsnog te voorzien van elektrische aandrijving of brandstofcellen uiterlijk 2030. De helft van alle voertuigen met een gewicht tussen 3,5 en 7,5 ton zal dan ook elektrisch worden aangedreven. Zelfs nu rijdt DB Schenker al met elektrische voertuigen in Oostenrijk, Italië en Noorwegen, evenals met elektrische bakfietsen in een tiental Europese steden.

Daarom is actie met name nodig met betrekking tot vrachtwagens met een gewicht van meer dan 7,5 ton: “Iedereen moet deelnemen, inclusief en vooral de fabrikanten.” We moeten de langverwachte technologische sprong voorwaarts maken in de aankomende structurele transformatie in de auto-industrie, “zegt Jochen Thewes.

Verder test een proefproject in Duitsland samen met MAN en de Fresenius-universiteit momenteel de efficiëntie van digitaal bestuurde vrachtwagenkonvooien, ook wel ‘platooning’ genoemd. Samen met de Zweedse startup Einride is ’s werelds eerste elektrische en volledig autonome vrachtwagen onlangs commercieel in gebruik genomen.

Op 14 november stemde het EU-parlement in met het voorstel om de uitstoot van vrachtwagens aanzienlijk terug te brengen. Vanaf 2025 moeten vrachtwagens 20 procent minder CO2 uitstoten en vanaf 2030 35 procent. Eerder dit jaar pleitten DB Schenker en andere bedrijven al voor ambitieuzere CO2-doelen voor bedrijfsvoertuigen van -20 procent tegen 2025 en -35 procent in 2030.

TLN steunt het voorstel van het EP ook en hoopt dat de milieuministers van de EU-lidstaten dit voorstel goedkeuren. TLN wil ook graag dat nieuwe vrachtauto’s minder CO2 uitstoten. Strengere normen schrijven voor dat vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger moeten worden. Dat helpt transportbedrijven hun ambities voor een duurzame transportsector​ waar te maken. TLN ziet graag een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030 en die CO2-normen zijn een belangrijk instrument om dat te bereiken. Natuurlijk stapt de transportsector op termijn geheel over op vrachtauto’s die rijden op elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen. Daarnaast zal de sector nog efficiënter gaan werken, om het aantal kilometers dat vrachtauto’s maken te verlagen waar mogelijk. Maar strengere CO2-normen zijn nodig om de uitstoot sneller terug te dringen.

Een aantal Nederlandse transportbedrijven schreef onlangs een open brief aan ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten. ACEA verzet zich tegen strengere normen en de vervoerders vragen ACEA in die open brief dat verzet te staken en vragen andere transportbedrijven zich aan te sluiten bij het initiatief. TLN steunt deze oproep.

Bron: https://www.ttm.nl/nieuws/vervoerders-stemmen-in-met-strengere-co2-reductie/101328/